Menys és més

Aportar als infants única i exclusivament alló que necessiten, sense saturar l’espai.

Circulació

 

El mobiliari, materials i el disseny han de permetre la circulació amb llibertat, sense entrabancs, sense que els elements que configurin l’espai siguin una trava.

Polisensorialitat

 

Cuidar tots els elements que configuren estímuls que poden arribar per moltes vies: visual, auditiva, olfativa, táctil…

Racó del moviment

 

Superfícies amb diferents alçades per afavorir un bon control dels moviments del propi cos.

Racó del pensament matemàtic

 

Mitjançant la combinació dels diferents materials inespecífics aprenem conceptes matemàtics.