En els primers anys de vida cobren molta importància les primeres relacions entre iguals, ja que sorgeix per primera vegada la comunicació i el vincle afectiu fora del nostre nucli familiar.

Els peixets estan començant a tenir aquests primers moments de relació amb els companys/es de la classe. És un moment en el qual estan descobrint els iguals i es comencen a interessar per aquests.

Cada vegada sorgeixen més moments d’interacció entre els peixets; somriures, carícies, jocs i mirades. Es reconeixen i els hi agrada sentir-se part del grup. Es posen contents quan es veuen els uns als altres i intenten comunicar-se mitjançant la veu.

També tenim molts moments d’afecte entre nosaltres, ens estimem molt!