Som sers experimentadors des de que obrim els ulls al món.

Intentem donar sentit a tot allò que ens envolta a partir de diàlegs

amb la realitat, amb altres infants, amb adults i amb un mateix.