QUÈ SABEM DE LA INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL

L’activitat educativa ha estat tradicionalment poc vinculada a la Intel.ligència emocional, la satisfacció personal en el treball o en altres facetes de la vida. El Coeficient Intel.lectual sembla aportar només un 20 % dels factors que determinen l’èxit. El 80% l’aporta la Intel.ligència Emocional.

Les emocions tenen dpncs un paper molt important en la vida de cada dia, en l’èxit professional i fins i tot en la salut.

En canvi, sabem expressar el que pensem més que el que sentim.

En les situacions cara a cara el  55 % del significat emocional d’un missatge s’expressa a través de senyals no verbals, com l’expressió facial, el gest, la postura i un 38 % restant a través del to de veu. Només el 7 % de la informació son les paraules, el llenguatge.

LA INTELIGÈNCIA EMOCIONAL A LA MIMOSA

  • Conèixer les emocions MÉS BÀSIQUES d’un mateix (autoconeixement, autocontrol)
  • Les més importants en aquesta edat son l’alegria, l’afecte, l’enfado/ràbia, la por i la tristesa (més endavant l’aversió, la vergonya i la gelosia). També fem servir contes a la rotllana per ajudar a entendre-les.
  • Identificant-les, posant-els-hi nom, saber-les expressar, controlar-les si cal
  • Reconèixer i entendre les emocions dels demés, escoltar-les i respectar-les
  • Controlar les emocions que comporten conseqüències negatives

I així mica en mica anem avançant en el camí de fer-nos grans  !!!

ACOMPANYEM CONVENÇUTS DE QUE SON CAPAÇOS