L’ESTIMULACIÓ PRIMERENCA

Ens basem en una pedagogia activa, que potencia el joc, la creativitat, l’interès, la curiositat per la descoberta,  l’exploració lliure de l’infant i la iniciativa.

A la Mimosa, la llengua vehicular és el català, tot i que ens recolzem amb el castellà si l’infant ho necessita i els hi oferim també l’aprenentatge de l’anglès.

L’Estimulació Primerenca contempla les següents àrees i blocs d’activitats:

La Intel·ligència Emocional

L’educació emocional ajuda als infants a entendre les pròpies emocions i les dels altres per poder-les gestionar i per tant ser més capaços de gaudir i ser feliços, amb més recursos per afrontar les dificultats.

L’Estimulació Intel·lectual

L’estimulació intel·lectual ajuda a desenvolupar el pensament abstracte, la capacitat d’atenció, memòria, imaginació, observació, comparació i lògica.

La Psicomotricitat General

La psicomotricitat general ajuda a desenvolupar la capacitat per fer moviments voluntaris dins d’un ordre i una coordinació, a conèixer el seu cos i les seves possibilitats d’acció respecte a sí mateix i el seu entorn.

La Psicomotricitat Fina

La psicomotricitat fina ajuda a desenvolupar la capacitat de moviment manual que proporcionen habilitat i precisió amb els moviments que fa amb la mà, que son la base de la preescriptura.

L’Educació Sensorial, Experimentació i Sorral

L’educació sensorial ajuda a desenvolupar la capacitat de percepció visual, auditiva, tàctil, gustativa i olfactiva, que posen el fonament del que serà el pensament lògic i van configurant la sensibilitat de l’infant i el gust propi.

L’Educació Musical

El llenguatge musical és un dels que més utilitzarem perquè ajuda a familiaritzar-se amb les diferents situacions del seu entorn, estimulen el llenguatge i l’aprenentatge en general. La música i la dansa ajuden als infants a conèixer tradicions i costums populars.

El Llenguatge i la Comunicació

Les activitats de llenguatge ajuden a desenvolupar la capacitat de comprensió i expressió. El paper de l’adult com a interlocutor i introductor del llenguatge verbal és essencial. El diàleg, les converses i la música amb els infants els enriqueix en coneixements i estimula la comunicació.

L’Anglès

L’anglès s’introdueix a nivell oral i lúdic durant els tres primers anys. S’espera que l’infant tingui una actitud de curiositat i d’interès envers l’aprenentatge d’aquesta nova llengua. Així al llarg de la seva estada a La Mimosa s’estimula perquè l’infant assimili l’anglès com una llengua vehicular més, amb el mètode de la immersió lingüística, basat en la introducció de l’idioma a través de situacions quotidianes, de jocs i essencialment a través de les cançons, de la música i la dansa.

Els Hàbits d’Autonomia

L’aprenentatge de l’autonomia és un procés que s’inicia des de ben petits. Se l’ajuda a fer el pas d’una total dependència inicial respecte a l’adult a una progressiva independència pel que fa a la satisfacció de les necessitats bàsiques i els hàbits.

Els Racons de Joc

Activitats de joc lliure i relació que ofereixen al nen la possibilitat de conviure en col•lectivitat, treballant el valor de respecte. Fomentarem la capacitat de compartir i relacionar-se amb els companys.

Els Càrrecs

Els càrrecs els fan sentir més grans i importants. Ajuden al reconeixement dels seus companys.

El Joc Heurístic

Aquesta activitat es basa en la manipulació de material el més divers possible a nivell sensorial, l’exploració i combinació lliure del qual aporta molts coneixements abstractes als infants d’un a dos anys.

La Panera dels Tresors

Els nens i les nenes, al primer any de vida, asseguts al voltant de la panera poden desenvolupar millor la seva capacitat de coordinar ull, mà i boca, poden explorar els objectes i així anar descobrint a través de l’experimentació les propietats dels materials, les textures, olors, colors, sabors, i sons variats.

Les Titelles

Amb les titelles expliquem històries, contes tradicionals, ens ajuden a cantar cançons, estimulen el llenguatge, son divertides i capten molt l’atenció dels nostres petits. És un moment de divertiment per tots.

La Biblioteca i els Contes

Des dels més petits a l’aula ja hi ha contes, contes pels infants i d’altres per la mestra que expliquen a tot el grup. Així que a cada classe el racó de la biblioteca és un petit tresor que cuidem i ens permet gaudir mirant els contes.