L’EDUCACIÓ PERSONALITZADA

Ens basem en una pedagogia integral, respectuosa i activa, que potencia el joc, la creativitat, la imaginació, la curiositat per la descoberta, per l’exploració i l’investigació a través de la propia acció e iniciativa.

A la Mimosa, la llengua vehicular és el català, tot i que ens recolzem amb el castellà si l’infant ho necessita i els hi oferim també l’aprenentatge de l’anglès.

El nostre projecte pedagogic contempla les següents àrees i blocs d’activitats:

La Intel·ligència Emocional

L’educació emocional ajuda als infants a entendre les pròpies emocions i les dels altres per poder-les gestionar i per tant ser més capaços de gaudir i ser feliços, amb més recursos per afrontar les dificultats.

La motricitat lliure

La motricitat lliure ajuda a desenvolupar la capacitat per fer moviments voluntaris dins d’un ordre i una coordinació, a conèixer el seu cos i les seves possibilitats d’acció respecte a sí mateix i el seu entorn.

El Pensament Matemàtic

Poteciem experiències mitjançant l’investigació expontànea de l’infant curiós.

Afavorim l’exploració, la manipulació i la combinació lliure de materials amb diferents possibilitats a nivell sensorial i experimental, aportant coneixements abstractes als infants.

 

L’Educació Artística

L’activitat artística manual ajuda a desenvolupar la capacitat de moviment manual que proporcionen habilitat i precisió amb els moviments que fa amb la mà, que son la base de la preescriptura.

L’Educació Sensorial, experimentant

L’educació sensorial ajuda a desenvolupar la capacitat de percepció visual, auditiva, tàctil, gustativa i olfactiva, que posen el fonament del que serà el pensament lògic i van configurant la sensibilitat de l’infant i el gust propi.

 

 

L’Educació Músical 

El llenguatge musical ajuda a l’infant a familiaritzar-se amb les diferents situacions del seu entorn, estimula el llenguatge i l’aprenentatge en general. A través d’ell i de la dansa l’infant coneix tradicions i costums populars .

 

El Llenguatge i la Comunicació

Les activitats de llenguatge ajuden a desenvolupar la capacitat de comprensió i expressió. El paper de l’adult com a interlocutor i introductor del llenguatge verbal és essencial. El diàleg, les converses i la música amb els infants els enriqueix en coneixements i estimula la comunicació.

L’Àngles amb Música

L’anglès s’introdueix a nivell oral i lúdic durant els tres primers anys. S’espera que l’infant tingui una actitud de curiositat i d’interès envers l’aprenentatge d’aquesta nova llengua. Així al llarg de la seva estada a La Mimosa s’estimula perquè l’infant assimili l’anglès com una llengua vehicular més, amb el mètode de la immersió lingüística, basat en la introducció de l’idioma a través de situacions quotidianes, de jocs i essencialment a través de les cançons, de la música i la dansa.

Els Hàbits d’Autonomia

L’aprenentatge de l’autonomia és un procés que s’inicia des de ben petits. Se l’ajuda a fer el pas d’una total dependència inicial respecte a l’adult a una progressiva independència pel que fa a la satisfacció de les necessitats bàsiques i els hàbits.

Els càrrecs els fan sentir més grans i importants. Ajuden al reconeixement dels seus companys.

 

La Panera dels Tresors

Els infants, al primer any de vida, asseguts al voltant de la panera poden desenvolupar millor la seva capacitat de coordinar ull, mà i boca, poden explorar els objectes i així anar descobrint a través de l’experimentació les propietats dels materials, les textures, olors, colors, sabors, i sons variats.

Els Titelles

Amb els titelles expliquem històries, contes tradicionals, ens ajuden a cantar cançons, estimulen el llenguatge, son divertides i capten molt l’atenció dels nostres petits. És un moment de divertiment per tots.

La Biblioteca i els Contes

A totes les aules  hi ha contes, contes pels infants i d’altres per la mestra que expliquen a tot el grup. Així que a cada classe el racó de la biblioteca és un petit tresor que cuidem i ens permet gaudir mirant els contes.