QUÈ OFERIM

Us suport per la família

Oferim els serveis adaptats a les necessitats de les famílies.

SERVEI MÈDIC

Garanteix que el centre estigui en òptimes condicions sanitàries.
Respon a les consultes de les famílies sobre els seus infants.

SERVEI DE PSICOLOGIA

La Psicologia infantil estudia la part afectiva i el comportament dels infants, i detecta els recursos idonis per cada infant. Per això és molt important la presencia fixa d’aquest professional als equips educatius, perquè permet que cada infant pugui utilitzar al màxim les seves capacitats i alhora detectar i donar suport a les possibles dificultats. Per això:

• Prepara i fa el seguiment del procés de la familiarització a la llar.
• Fa el seguiment de tots els infants.
• Assessora a les mestres a nivell psicològic i pedagògic sobre l’evolució dels grups i de cada un dels infants.
• Planifica les Intervencions davant les dificultats d’aprenentatge i relació.
• Elabora els informes psicoeducatius conjuntament amb les mestres
• Assessora a les famílies amb entrevistes, documentació, xerrades i informacions varies d’interès.

SERVEI D´INFORMACIÓ EDUCATIVA 

Aquest servei pretén oferir informació per a les famílies sobre els aspectes educatius d’aquests tres primers anys de vida que considerem més importants, partint de les consultes més freqüents que ens han fet les famílies durant els 22 anys d’experiència.
També organitzem xerrades monogràfiques de temes concrets, d’interès per la majoria de famílies.

SERVEI D´ACOLLIDA GRATUïT

El servei d’acollida de l’escola és el temps d’atenció als infants fora de l’horari escolar.
Acollida de Bon Dia! De 6.30h a 9.00h GRATUITA
Acollida de Bona Tarda! De 17.00h a 17.30h

CALENDARI AMB 11 MESOS COMPLERTS 

La llar d’infants La Mimosa està oberta des del primer dia laborable de setembre a la última setmana de juliol, onze mesos de l’any.
L’horari d’obertura és de dilluns a divendres:
De 6.30h a 17.30h
L’horari escolar és:
De 9.00h a 17.00h

FOTÒGRAF

Un fotogràf professional es desplaça al centre per oferir aquest servei a les famílies.